Władze banku

 

Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego we Wronkach:

Andrzej Pieprzyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wincenty Kilian - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarek - Sekretarz Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu

Wiesław Bernaciak - Przewodniczący Komitetu Audytu/Członek Rady Nadzorczej

Maria Kwiecińska - Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu

Bogusław Grzybek - Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Orzechowski - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Śniegowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach:

Elżbieta Czosnowska – Prezes Zarządu

Katarzyna Spychała – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Eliza Sołtysiak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych