Władze Banku

Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego we Wronkach:

Pan Andrzej Pieprzyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Wincenty Kilian - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Kaczmarek - Sekretarz Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu

Pan Wiesław Bernaciak - Przewodniczący Komitetu Audytu/Członek Rady Nadzorczej

Pani Maria Kwiecińska - Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu

Pan Bogusław Grzybek - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Orzechowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Sławomir Śniegowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach:

Elżbieta Czosnowska – Prezes Zarządu

Katarzyna Spychała – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Eliza Sołtysiak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych