Historia Banku

Początki Banku Spółdzielczego we Wronkach sięgają XIX w. , kiedy to 29.08.1875 r., z inicjatywy Tajnego Radcy – doktora Stanisława Rosińskiego powołano spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową, pod nazwą „Bank Ludowy we Wronkach”.

Lata ówczesne były okresem największego nasilenia polityki germanizacyjnej zaborcy wobec ludności polskiej. Dlatego też wroniecka placówka – obok takich zadań, jak walka z lichwą i wspomaganie inicjatyw gospodarczych poprzez udzielanie taniego kredytu-stawiała sobie za cel obronę polskości i zachowanie majątku w rękach Polaków. Z tego też powodu członkami Banku Ludowego mogli być wyłącznie obywatele narodowości polskiej.

Siedziba Banku,  początkowo zlokalizowana była przy Rynku, od 1877 roku  mieści się przy ulicy Poznańskiej, w zabytkowym budynku w centrum miasta.

Od 1960 roku placówka funkcjonuje pod nazwą aktualna do dziś „Bank Spółdzielczy we Wronkach”.
W czerwcu 1997 roku Bank podpisał umowę o zrzeszeniu się w GBW SA w Poznaniu.
Bank Spółdzielczy we Wronkach prowadzi działalność na terenie województwa wielkopolskiego, posiada również Oddziały w Obrzycku i w Trzciance.

Bank zajmuje się wspieraniem lokalnych inicjatyw społecznych, szkół, organizacji charytatywnych.
Poprzez poszerzanie oferty, inwestowanie w bazę teleinformatyczną oraz unowocześnianie wyglądu placówek  Bank pragnie zapewnić klientom wysoką jakość świadczonych usług.

 

  h1

Wielotematyczna pocztówka przedstawia: budynek sądu, wieżę, pocztę, szkołę ewangelicką, domy urzędników, most kolejowy, staw (podpisany błędnie jako most na Warcie), rynek, więzienie centralne, klasztor, panoramę i ul. Dworcową, Carl Draber, Wronki ok. 1912

h2 

Pocztówka z czasów II wojny światowej przedstawia fragment Rynku - Dom Wilczewskich (dr Klimkiewicz) w czasie II wojny – budynek mieścił pocztę, Hanns Kanngiesser, Łódź, ok. 1943

h3 

Pocztówka z serii „plaster miodu” – ratusz, panorama, budynek sądu, klasztor, więzienie, most drewniany na Warcie, poczta, ul. Dworcowa.
St. Czosnowski, Wronki, po 1910 przed 1918

h4 

Pocztówka przedstawiająca fragment ul. Poznańskiej i Sierakowskiej. Bez wydawcy, po 1905 przed 1918

h5 

Bank Ludowy (powołany w 1875 r. w celu popierania polskich kupców i rzemieślników. Bez wydawcy, ok.1914

h6 

Ulica Poznańska, J.M. Mende, Wronki, ok. 1911

h7 

Ulica Poznańska. Karl Draber, po 1905, przed 1918

h8 

Pomnik cesarza Wilhelma wystawiony w  październiku 1902 roku, usunięty w listopadzie 1018 r. Zdjęcie z 2 października 1903 roku zrobione w dniu odsłonięcia pomnika Wilhelma I. Benno Domke, Wronki ok. 1903

h9 

Pomnik cesarza Wilhelma, Schlesische Lichtdruck – u graph. Kunstanstalt, Wrocław , ok. 1911

 

z archiwum winieta-WB-aktualna_m