Outsourcing

KOMUNIKAT  

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

WE WRONKACH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wronkach z siedzibą we Wronkach informuje, że na podstawie Art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową jest:

  • QSM Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Przemysłowa 15/17 lok. 239 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
    KRS: 0000805232.